Kontakt


Adresa sídla spoločnosti:

Prvá arbitrážna k.s.
Prof. Sáru 5
Banská Bystrica 974 01
Slovenská republika

E-mailové adresy:

info@prvaarbitrazna.sk

Identifikačné údaje:

IČO: 36 795 364
DIČ: 2022400732
Zapísaná do OR OS Banská Bystrica
Oddiel:Sr, Vložka číslo: 583/S

Telefónne čísla:

Kancelária Banská Bystrica
+421 (0)910 790 006
+421 (0)908 506 828
+421 (0)48 414 67 27

Kancelária Turčianske Teplice
+421 (0)43 413 46 62

Kancelária Kežmarok
+421 (0)52 446 84 32

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.,
č.ú.: 2629099529/1100
UniCredit Bank Slovakia a.s.,
č.ú.: 1090329006/1111